Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Toplumsal Yapı ve Değişme
Kurumlar Sosyolojisi
Kent Sosyolojisi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyoloji
Sosyoloji
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları
Sosyal Hareketler ve Kimlikler Sosyolojisi
Sosyal Hareketler ve Kimlikler Sosyolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Sociology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi