Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tezcan S., Kireçci M.A., "The Predicament of the Crimean Tatars, Past and Present", BILIG, pp.1-26, 2016 (Link)
Tezcan S., "Realpolitik and Jihad: Najm al-Din Ilghazi’s Relations with the Early Crusader States", BILIG, pp.263-296, 2014 (Link)
Aşik M.Z., Tezcan S., "Laminated glass beams: Strength factor and temperature effect", COMPUTERS, vol.84, pp.364-373, 2006 (Link)
Aşik M.Z., Tezcan S., "A mathematical model for the behavior of laminated glass beams", COMPUTERS, vol.83, pp.1742-1753, 2005 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tezcan S., Gür M.S., Sarıbaş A. , "İsrail Tarih Ders Kitaplarının (1948-2014) Gözünden Tanzimat'a Kadar Osmanlı-Yahudi İlişkileri", TYB Akademi, cilt.7, ss.77-103, 2017
Tezcan S., "Haçlı Seferleri Ve Karşı Haçlı Seferleri: Kimi Yaygın Kabulleri Yeniden Gözden Geçirirken I ", Kılavuz, ss.95-105, 2014
Tezcan S., "Haçlı Seferleri Ve Karşı Haçlı Seferleri: Kimi Yaygın Kabulleri Yeniden Gözden Geçirirken Ii", Kılavuz, ss.75-85, 2014
Tezcan S., "Batı'da İslam ve 'Öteki' Korkusu", NTV Tarih, cilt.1, ss.91-91, 2013
Tezcan S., "Peter Brown ve Geç Eskiçağ'da Kutsal", Kılavuz, cilt.1, ss.50-58, 2008
Tezcan S., "Yanlış bir Sorunun Yapısökümü: Hohenstaufen'ların İnşa ettiği Feodal Devlet Almanya'yı Neden Bütünleştiremedi?", Kılavuz, cilt.1, ss.57-65, 2007
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tezcan S., "Avrupa’da Ortaçağın Rehabilitasyonu ve Umberto Eco", Dünyada Tarihçilik: Dönemler/ Okullar/ Yaklaşımlar ve Tarihçiler, Şimşek A., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.303-322, 2017 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Tezcan S., Erkoç S., "Prof. Dr. Walter Goffart'la Söyleşi: "Bilmediğimiz Gerçeğine Kendimizi Alıştırmak Zorundayız"", Diger, ss.78-87, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi