Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Birinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Konya, Aralık 2017
Tarihte Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, İstanbul, Mayıs 2016
Değişken İttifaklar Ortamında Cihad: Artuk Oğlu İlgâzî'nin Haçlılar'a Karşı İzlediği Politikaların Bir Değerlendirmesi, Kayseri, Eylül 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi