Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Gelişim Psikolojisi
Psikiyatri
otizm spektrum bozukluğu
bilişsel gelişim
sosyal-duygusal gelişim
sosyal biliş
zihin kuramı
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi