Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Sezgisel Yöntemler
Ağ Tasarımı
Lojistik Yönetimi
Sayısal Yöntemler
Tamsayı ve Karışık Tamsayı Programlama
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Nicel Karar Yöntemleri
Yöneylem Araştırması
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Operations Research & Management Science
Transportation
Engineering, Industrial
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi