Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Birimlerin Türlere Göre Proje Dağılımı (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kapsamında Üretilen)
TBTK: TÜBİTAK Projesi
SANT: Sanayi Tezleri Araştırma Projesi
KBDP: Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje
BAPA: BAP Destekli Araştırma Projesi
UKDP: Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler
ABÇP: Avrupa Birliği Çerçeve Projesi
ABDP: Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler
UABP: Uluslararası Kurumlarca Bilimsel Arştırma Projesi
DGRP: Diğer Projeler
Fakülte/Birim
TBTK
SANT
KBDP
BAPA
UKDP
ABCP
ABDP
UABP
DGRP
Toplam
Dini İlimler Fakültesi0003100004
Hukuk Fakültesi0002000002
Siyasal Bilgiler Fakültesi10079200119
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi0001101104
Yabancı Diller Fakültesi0000000011
Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü0000000000
Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü0000000000
Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü0000000000
Sosyal Bilimler Enstitüsü0000000000
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü0000000000
Rektörlük0002101014
TOPLAM1001312221232
Birimlerin Türlere Göre Proje Dağılımı (Tüm Meslek Yaşamında Üretilen)
Fakülte/Birim
TBTK
SANT
KBDP
BAPA
UKDP
ABCP
ABDP
UABP
DGRP
Toplam
Dini İlimler Fakültesi0004100005
Hukuk Fakültesi1004000005
Rektörlük0002101015
Siyasal Bilgiler Fakültesi3001111212333
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi1001101105
Yabancı Diller Fakültesi0001000023
TOPLAM5002314233656
The En Fazla Proje Yürüten Birimlerin Toplam Proje Sayıları chart showing Toplam series.
The En Fazla Proje Yürüten Birimlerin Toplam Proje Sayıları chart showing Toplam series.
The Toplamda En Fazla Proje Üreten Birimlerin Türlere Göre Proje Sayıları chart showing TBTK series, SANT series, KBDP series, BAPA series, UKDP series, ABCP series, ABDP series, UABP series, DGRP series.
The Toplamda En Fazla Proje Üreten Birimlerin Türlere Göre Proje Sayıları chart showing TBTK series, SANT series, KBDP series, BAPA series, UKDP series, ABCP series, ABDP series, UABP series, DGRP series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi