Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Personel Cinsiyet İstatistiği
Fakülte/Birim
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Dini İlimler Fakültesi820,513179,4939
Hukuk Fakültesi1638,12661,942
Siyasal Bilgiler Fakültesi2032,794167,2161
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi1241,381758,6229
Yabancı Diller Fakültesi1473,68526,3219
Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü00000
Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü0021002
Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü00000
Sosyal Bilimler Enstitüsü00000
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü00000
Rektörlük1959,381340,6332
Toplam/Oran10242,6813757,32239
The Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi