Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Personel Cinsiyet İstatistiği
Fakülte/Birim
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Dini İlimler Fakültesi718,923081,0837
Hukuk Fakültesi1134,382165,6332
Siyasal Bilgiler Fakültesi1933,333866,6757
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi1244,441555,5627
Yabancı Diller Fakültesi1372,22527,7818
Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü00000
Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü0011001
Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü00000
Sosyal Bilimler Enstitüsü00000
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü00000
Rektörlük1856,251443,7532
Toplam/Oran9342,4712657,53219
The Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi