Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Personel Cinsiyet İstatistiği
Fakülte/Birim
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Dini İlimler Fakültesi616,673083,3336
Hukuk Fakültesi832176825
Siyasal Bilgiler Fakültesi1630,193769,8153
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi1246,151453,8526
Yabancı Diller Fakültesi1266,67633,3318
Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü00000
Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü00000
Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü00000
Sosyal Bilimler Enstitüsü00000
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü00000
Rektörlük1754,841445,1631
Toplam/Oran8441,1812058,82204
The Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi