Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Rereading the 'Reconstruction': Muhammad Iqbal's Views on the Problems of Islamic Thought

29 Nisan 2015 tarihinde Çarşamba Seminerleri kapsamında, Sevcan ÖZTÜRK ''Rereading the 'Reconstruction': Muhammad Iqbal's Views on the Problems of Islamic Thought'' başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmacı Özgeçmişi

2007'de Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2008'de Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışında Lisans Üstü Öğrenim Bursu ile yükseköğrenim görmek üzere İngiltere'ye gitti. 2009 yılında "Nicholas of Cusa on Interreligious Harmony and Conflict with Reference to the Quran" başlıklı tezle Manchester Üniversitesi'nden master derecesini aldı. 2013 yılı Aralık ayında aynı üniversiteden "Becoming a Genuine Muslim Self: A Kierkegaardian Reading of Muhammad Iqbal" başlıklı tezini savunarak doktor unvanı aldı. Halen ASBU'de Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Konuşma Özeti

Muhammed İkbal Müslüman dünyasında çokça tanınan ve sevilen bir entelektüel olmasına rağmen, Sevcan Öztürk'ün iddiasına göre İkbal üzerine yapılmış akademik çalışmaların büyük çoğunluğu analitik ve eleştirel bakış açısından yoksun, yüzeysel değerlendirmeler içeren araştırmalardır. Sevcan Öztürk'e göre bunun sebeplerinden biri İkbal'in felsefi düşüncesinin yeterince ilgi görmemiş olmasıdır. Bu da onun felsefesini anlamada merkezi öneme sahip olan ve felsefesinin alt yapısını oluşturan, aynı zamanda tek geniş kapsamlı mansur eserine vermiş olduğu başlık olan, "İslam Düşüncesi'nin Yeniden İnşası" fikrinin yeterince anlaşılamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Öztürk sunumunda İkbal'in "Yeniden İnşa" önerisini, altında yatan sebepleri, düşünürün modern İslam dünyasına yönelttiği eleştirileri ve İslam düşüncesinin problemlerine yaklaşımını merkeze alarak değerlendirdi. Aynı zamanda İkbal'in, özellikle Yunan Felsefesi'ne, Tasavvuf'a ve geleneksel İslam alimlerine yönelttiği eleştirilerin altını çizerek bu unsurların İslam düşüncesi ve Müslümanlar üzerindeki yıkıcı etkilerinin İkbal'in İslam'da yeniden inşa ihtiyacı iddiasına yol açtığını öne sürdü.

Geri Okunma Sayısı: 1265
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi