Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Personel Cinsiyet İstatistiği
Fakülte/Birim
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Dini İlimler Fakültesi617,142982,8635
Hukuk Fakültesi832176825
Siyasal Bilgiler Fakültesi1630,193769,8153
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi1144145625
Yabancı Diller Fakültesi1168,75531,2516
Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü00000
Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü00000
Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü00000
Sosyal Bilimler Enstitüsü00000
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü00000
Rektörlük1957,581442,4233
Toplam/Oran7338,6211661,38189
The Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi