Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Birimlere Göre Personel Dağılımı
Fakülte/Birim
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Uzman
Okutman
Toplam
Dini İlimler Fakültesi7312190035
Hukuk Fakültesi5250120025
Siyasal Bilgiler Fakültesi148183100053
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi3014170025
Yabancı Diller Fakültesi204730016
Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü00000000
Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü00000000
Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü00000000
Sosyal Bilimler Enstitüsü00000000
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü00000000
Rektörlük2112700033
TOPLAM331454394100187
The Öğretim Üyelerinin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.
The Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi